ตรวจสุขภาพประกันสังคม...ฟรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
ตรวจสุขภาพประกันสังคม...ฟรี

ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี สำหรับสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล
11.24112022 ตรวจสุขภาพประกันสังคม...ฟรี.png

ตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น) 

      ตรวจสุขภาพประจำปีโดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดี ๆ ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็คและประเมินสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการดูแลร่างกาย ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้วที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล 

หมายเหตุ :

  • สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 
  • สิทธิอยู่ที่โรงพยาบาลอื่น สามารถเข้ารับตรวจที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจคัดกรองมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็ง... จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งที่พบบ่อยสุดในคนไทย โดยผู้ชายเป็นมะเร็งเฉลี่ย 169.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน ติดอันดับที่ 15 ของเอเชีย

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา

ตรวจสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา ก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียน

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 45-55 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม