แพ็กเกจผู้ป่วยในโควิด เหมา จ่าย จบ

แพ็กเกจโควิด (ผู้ป่วยใน)

ราคา

แพ็กเกจผู้ป่วยในโควิด.png

แพ็กเกจผู้ป่วยในโควิด เหมา จ่าย จบ
“เหมา…จ่าย…จบ ในราคาเดียว”

  • ห้องพักผู้ป่วยใน 5 คืน 6 วัน 
  • ลดราคา 50% ในราคาเพียง 17,500.- บาท (จากราคาปกติ 35,000.- บาท)

หมายเหตุ

  • สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ค่ารักษาพยาบาลคิดเป็นแพคเกจเหมาจ่าย รวมค่าบริการ ค่าแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์

 

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาได้” มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม ราคา 3,000.- บาท

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

ลดความเจ็บปวดทรมาน…ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม สิทธิข้าราชการ

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม สิทธิข้าราชการ

“ไปต่อไม่สะดุด เพราะทุกก้าวมีความหมาย” สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง