ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ราคา

เบิกจ่ายตรง! การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน
ข่าวดี
สำหรับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

3.07102022 แพ็กเบิกจ่ายตรง! การผ่าตัดคลอดและการทำหมัน.png

แพ็กเกจ คลอดและการช่วยคลอด

  • ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 22,200.- บาท 
  • ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล จำนวน 2 คืน

แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด

  • ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 28,800.- บาท 
  • ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล จำนวน 3 คืน

แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

  • ค่าใช้จ่ายที่ร่วมจ่าย จำนวน 34,300.- บาท 
  • ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล จำนวน 3 คืน

หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาล
  • ไม่รวมส่วนเกินค่าห้อง อวัยวะเทียม และค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ

ไวรัสตับอักเสบ เอ อันตรายใกล้ตัว…กว่าที่คิด แพ็กเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ผู้ใหญ่ (ชนิด 1 เข็ม) ราคา 1,800.- บาท ผู้ใหญ่ (ชนิด 2 เข็ม) ราคา 3,400.- บาท

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี ต่ำกว่า 35 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี สูงกว่า 55 ปี

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ทั้งหมด 10 โปรแกรม