ฝากครรภ์คุณภาพ ประจำปี 2566

แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร

ราคา

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ ประจำปี 2566

“เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์…ดูแลลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์”
4.19012023 โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ ประจำปี 2566.png

โปรแกรม ฝากครรภ์ คุณภาพ

  • ราคา 13,500.- บาท 

รายการ

  • พบแพทย์ฝากครรภ์จำนวน 10 ครั้ง
  • อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
  • เจาะเลือด
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจสุขภาพฟัน
  • ยาบำรุงครรภ์ตามแพ็กเกจ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้ไม่รวมค่ายาที่มีภาวะแทรกซ้อน และการตรวจเพิ่มเติมพิเศษ กรณีที่แพทย์สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือแพ็กเกจ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

“ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาได้” มะเร็งเต้านม…ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม ราคา 3,000.- บาท

แพ็กเกจผู้ป่วยในโควิด เหมา จ่าย จบ

แพ็กเกจโควิด (ผู้ป่วยใน)

แพ็กเกจผู้ป่วยในโควิด เหมา จ่าย จบ

“เหมา…จ่าย…จบ ในราคาเดียว” แพ็กเกจ รักษาโควิด (Covid-19)

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี

“ให้ทุกการเดินวิ่ง…กลับมาคล่องตัวอีกครั้ง” แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer Assist Orthopedic Surgery) ราคาพิเศษ 189,000.- บาท