การผ่าตัดแก้หมันหญิงต่อท่อนำรังไข่

บทความสุขภาพ

18 ก.พ. 2565
ครั้ง
การผ่าตัดแก้หมันหญิงต่อท่อนำรังไข่

      ผู้หญิงที่เคยผ่าตัดทำหมันไว้ ถ้าเกิดหย่า เมื่อแต่งงานใหม่ สามีใหม่ย่อมต้องการมีบุตรด้วยกัน หรือ สามีคนเดิมแต่บุตรคนก่อนมีปัญหาพิการหรือเสียชีวิต ก็อยากขอแก้หมันหญิง เพื่ออยากมีบุตรเพิ่ม แต่ไม่อยาก ทำเด็กหลอดแก้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อครั้ง มากกว่า 200,000 บาท และถ้าทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่ท้อง ก็ต้องมาเริ่มทำเด็กหลอดแก้วใหม่อีก ก็เสียค่าใช้จ่ายแพงอีก ทางเลือกในการแก้หมัน ที่ค่าผ่าตัดแพทย์เพียง 10,000 บาท และสามีและภรรยา สามารถมีเพศสัมพันธ์เองได้ทุกรอบเดือนตามธรรมชาติ จึงได้รับความนิยมมากกว่า 

      ปัจจุบันการต่อหมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการต่อหมันด้วยกล้อง จุลทรรศน์ เนื่องจากท่อนำไข่มีขนาดเล็กมาก จึงใช้วิธีการต่อหมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยการตัดต่อท่อนำไข่ทีละข้าง แล้วเย็บต่อท่อเข้าหากัน จากนั้นทำการฉีดสีเข้าไปที่มดลูก เพื่อตรวจสอบว่าสีสามารถเดินทางไปยัง ท่อนำไข่ที่ต่อแล้วได้ดีเพียงใด จึงต่ออีกข้างและทำการทดสอบเช่นกัน ก่อนจะเย็บปิดแผลเป็นขั้นตอน สุดท้ายการต่อหมันด้วยวิธีนี้มีความแม่นยำสูงและอัตราการตั้งครรภ์ก็สูงกว่าวิธีอื่น วิธีการนี้มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 50,000 บาทต่อราย 

      อย่างไรก็ตาม อาจใช้การส่องกล้องทางช่องท้องช่วยในการต่อหมันอีกวิธี แผลจะเป็นรูเล็ก ๆ แทบไม่ เห็นแผล ฟื้นตัวไวกว่า แต่ก็ราคาสูงกว่า วิธีการนี้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทต่อราย     
      โดยเฉลี่ยหญิงที่ได้รับการต่อหมันแล้ว จะมีอัตราการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 70 ทั้งนี้ จะตั้งครรภ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน 

  1. อายุของผู้หญิงที่ต่อหมัน หากอายุเกิน 40 ปี โอกาสตั้งครรภ์จะน้อยกว่า
  2. ฝ่ายหญิง หากมีปัญหารังไข่มีถุงน้ำ มดลูกมีเนื้องอก ต่อหมันไปแล้วก็มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า
  3. ฝ่ายชาย หากมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน โอกาสตั้งครรภ์ก็น้อย
  4. หญิงทำหมันที่ถูกตัดทำลายท่อนำไข่เยอะ เวลาแก้หมันต่อท่อนำไข่แล้วท่อจะสั้น โอกาสตั้งครรภ์ จะน้อยกว่า
  5. ความชำนาญของสูตินรีแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  6. ในกรณีที่มีการอักเสบของปีกมดลูกบ่อย ๆ ท่อนำไข่ไม่สมบูรณ์ โอกาสตั้งครรภ์ก็น้อยกว่า
  7. สุขภาพทั่วไปของผู้ต่อหมัน หากสุขภาพไม่ดี มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้ โอกาสตั้งครรภ์หลังต่อหมันจะต่ำกว่าผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

      ก่อนจะผ่าตัดจะต้องมีการตรวจร่างกายทั้งสามีและภรรยา เพื่อดูความพร้อมของร่างกายว่าสมบูรณ์ แข็งแรงเพียงใด ตรวจภายใน ตรวจเลือด ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง และ ตรวจน้ำเชื้อสามี  แต่จะตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า โดยธรรมชาตินั้น สิ่งที่ตัดไปแล้วทำให้กลับคืนมาอีก ครั้ง ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อท้องนอกมดลูกสูงขึ้น และท่อที่ต่ออาจตีบ ภายหลังได้

นพ. ดิตถาวุธ ครุฑเมือง
สูตินรีเวช เวชศาตร์การเจริญพันธ์ุ
รักษามีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้อง

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png