รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข่าวสารโรงพยาบาล

15 มิ.ย. 2564
ครั้ง
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

      โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ขอขอบพระคุณ คุณลิขิต เขมะปานนท์ และ คุณไพฑูรย์ เขมะปานนท์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
      รับมอบโดยนายแพทย์วินัย ทรัพย์ชนะกุล และคุณสุวิชา เมืองแก่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png