สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ Call center ประกันสังคม

ข่าวสารประกันสังคม

03 ก.พ. 2567
ครั้ง
สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ Call center ประกันสังคม

“สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ”

Call center ประกันสังคม (24 ชั่วโมง) 

โทร 095 208 4816


      โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและโครงการกองทุนเงินแทน จึงมีความพร้อมและยินดีให้บริการแผนกคลินิกประกันสังคม ให้แก่ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ ในการดูแลสุขภาพทั่วไปและกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน รวมถึงให้การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

ย้ายสิทธิประกันสังคม ได้แล้ววันนี้ !

เลือกโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลประกันสังคม

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567
ไทย.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png