8 พฤติกรรมเสี่ยง ต้องระวัง! “โรคไต”

บทความสุขภาพ

21 ต.ค. 2566
ครั้ง

"โรคไต" อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม !

      โรคไต เป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่ไม่ควรมองข้ามเพราะประชากรไทยกว่า 17.5% ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้มีเพียงผู้สูงอายุ แม้แต่เด็กก็สามารถเป็นโรคใตเรื้อรังได้ โดยโรคกลุ่มนี้ มักจะเกิดการพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งค่อย ๆ สะสมอาการอย่างช้า ๆ ต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้ว มักจะมีอาการเรื้อรังตามมาด้วย 


8 พฤติกรรมเสี่ยง ต้องระวัง! “โรคไต” 

  • กลั้นปัสสาวะ
  • ดื่มน้ำน้อยเกินไป หรือมากเกินไป
  • รับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด มัน
  • รับประทานโปรตีนมากเกินจำเป็น
  • รับประทานอาหารสำเร็จรูปเป็นประจำ
  • พักผ่อนไม่เพียงพอ
  • ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก
  • ซื้อยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

ไตไทย.png

 

      โรคไตวายเรื้อรัง สามารถป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการทำงานของไต รวมถึงตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงโรคไตเป็นประจำ หากมีความผิดปกติ จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที

 

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png