5 กลุ่มยา ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง!

บทความสุขภาพ

05 พ.ค. 2567
ครั้ง

5 กลุ่มยา ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง !
      ผู้สูงอายุ มักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน ยาจึงเปรียบเสมือนเพื่อนคู่กายของผู้สูงอายุ แต่ด้วยความชราทำให้สภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัย การกำจัดยาออกจากร่างกายจึงยากลำบากมากขึ้น อีกทั้งการดูดซึมยาลดลง การกระจายตัวของยาไม่ค่อยดี อาจพบปริมาณยาที่ค้างในร่างกาย มีความเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินความจำเป็น เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายจากยาได้

 

      5 กลุ่มยา ที่ผู้สูงอายุต้องระวัง!

  • ยาลดความดันโลหิต ผู้สูงอายุที่รับประทานยาลดความดันโลหิต ต้องระมัดระวังภาวะความดันโลหิตต่ำตกเนื่องจากการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างฉับพลัน ดังนั้นเวลาจะลุกจากเก้าอี้หรือลุกจากเตียง ก็ต้องลุกขึ้นอย่างช้า ๆ มิฉะนั้นอาจทำให้จะหน้ามืดหรือ เป็นลม ล้มลงได้
  • กลุ่มยาแก้ปวดลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา ได้แก่ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดภาวะไตเสื่อม ยาแก้ปวดบางตัวยังส่งผลอันตรายต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย
  • กลุ่มยาแก้แพ้  ยาแก้แพ้กลุ่มเก่าหลายๆตัวมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง หากถ้ามีการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีผลต่อภาวะสมองเสื่อม 
  • กลุ่มยานอนหลับและคลายกังวล ผู้สูงอายุที่ขับขี่ยานภาหนะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้ และที่สำคัญการทานยากลุ่มนี้ไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการเสพติดและไม่สามารถหยุดยาได้ 
  • กลุ่มวิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร การรับประทานวิตามิน สมุนไพร หรืออาหารเสริมควรต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เป็น

      เมื่อผู้สูงอายุกินยาได้ถูกต้อง ก็จะทำให้การรักษาอาการเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้ยามากเกินความจำเป็น ไม่ต้องกินยาซ้ำซ้อน ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคใหม่ที่มีผลมาจากการใช้ยา ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุรับประทานควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อลดปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ไทยไทยไทย.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png