ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา ครอบคลุมทุกการรักษาในรูปแบบองค์รวม เรามีทีมแพทย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่บริการให้คำปรึกษา ทำการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัย ทีมแพทย์ของเราประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม อายุรกรรมหัวใจ อายุรกรรมโรคเลือด อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมระบบประสาท ด้านศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านกุมารเวช สูตินรีเวช ด้านรังสีแพทย์ และด้านจักษุแพทย์

แพทย์ทั้งหมด 0 คน