นพ. วิทยา ปานะโปย

นพ. วิทยา ปานะโปย

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
10842
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี
 เวลา 14.00 - 16.00 น.