นพ.วิทยา-ปานะโปย

นพ. วิทยา ปานะโปย

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
10842
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี
 14.00 - 16.00 น.