นพ. พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

นพ. พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
28892
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 17.30 น. / On call สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน เวลา 10.00 - 12.00 น.