ทันตแพทย์หญิงณัฐธยาน์ พรายอินทร์-146

ทพญ. ณัฐธยาน์ พรายอินทร์

แผนกทันตกรรม

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
16036
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.