นพ. นรวีร์ พุ่มจันทน์

นพ. นรวีร์ พุ่มจันทน์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
31383
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1, 3 เวลา 17.00 - 20.00 น.