นพ. นรวีร์ พุ่มจันทน์

นพ. นรวีร์ พุ่มจันทน์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
31383
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร 17.00 - 20.00 น.