พญ.ณิชกานต์-สุทธิศาสตร์

พญ. ณิชกานต์ สุทธิศาสตร์

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
64705
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันพฤหัสบดี 
17.00 - 20.00 น.