นพ.นิชา-ยศวิไล

นพ. นิชา ยศวิไล

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
31861
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ 08.00 - 13.00 น.