นพ. ณัฐดนัย มณีไพโรจน์

นพ. ณัฐดนัย มณีไพโรจน์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
49322
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ที่ 10, 24 
08.00 - 13.00 น.