นพ. ครรชิต เชี่ยวชาญ

นพ. ครรชิต เชี่ยวชาญ

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
18764
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 17.30 น. / วันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 16.00 น.