นพ. ครรชิต เชี่ยวชาญ

นพ. ครรชิต เชี่ยวชาญ

คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1131, 1139
ว.แพทย์
18764
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ, วันพฤหัสบดี 16.30 - 17.30 น. / วันอาทิตย์ 14.00 - 16.00 น.