นพ.เกริกฤทธิ์-กิจพงศ์พันธ์

นพ. เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
36001
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์โรคตับ, นิ่วในถุงน้ำดี

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ 17.00 - 20.00 น.