นพ. จักรวิทย์ ศศิวงศ์

นพ. จักรวิทย์ ศศิวงศ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1150, 1151
ว.แพทย์
44485
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ที่ 10, 24, 31 
17.00 - 20.00 น.