ทพญ. โชติรส สันคม

ทพญ. โชติรส สันคม

แผนกทันตกรรม

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
15912
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. / วันอังคาร - วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.