ทพญ.โชติรส สันคม

ทพญ.โชติรส สันคม

แผนกทันตกรรม

เบอร์แผนก
055 909 888 ต่อ 1214
ว.แพทย์
15912
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตแพทย์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ 10.00 - 19.00 น. / วันอังคาร - วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. / วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.