นพ. ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

นพ. ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
055 909 888
ว.แพทย์
42515
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 
เวลา 
17.00 - 20.00 น. / วันเสาร์ที่ 26 
เวลา 
17.00 - 20.00 น. / วันอาทิตย์ที่ 27 
เวลา 
08.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.