Easy way to store medicines properly

News

06 Apr 2022
views
วิธีง่ายๆ เป็บรักษายาอย่างถูกต้อง
      จะรู้ได้อย่างไรว่ายาที่เรามีนั้น ยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิมหรือเปล่า ซึ่งสิ่งที่ทำให้ยาที่เก็บไว้ยังมีคุณภาพคงเดิมอยู่นั้น โดยหลักๆ แล้วจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพไปเร็วกว่าวันหมดอายุจริงที่ระบุไว้ โดยวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องนั้น มีดังนี้
  • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิที่ระบุตามฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปสามารถส่งผลต่อคุณภาพของยา ส่วนใหญ่มักให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่อาจมีบางชนิดที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
  • ไม่เก็บยาในที่ที่โดนแสงแดด เนื่องจากแสงแดดมีผลต่อการเสื่อมสภาพของยาบางชนิด จึงควรเก็บในซองหรือกระปุกที่ป้องกันแสงได้
  • ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ที่มีอากาศร้อน เช่น ในรถยนต์ หลังตู้เย็น ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟ
  • ไม่ควรให้เม็ดยาสัมผัสกับอากาศ เพราะอากาศอาจจะมีก๊าซบางชนิดที่เป็นตัวเร่งทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น จึงควรเก็บเม็ดยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิม
  • ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือริมหน้าต่างห้องนอน เเละปิดฝาขวดยาให้สนิททุกครั้งหลังเปิดใช้ เพราะหากยาได้รับความชื้น อาจทำให้เม็ดยาเสื่อมสภาพ เม็ดยาบวม หรือเม็ดยาเกาะกันเป็นก้อนได้
  • เก็บยาในที่ที่พ้นมือเด็ก
  • ยานับเม็ดจากแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในแผงยา ไม่ควรนำมาใช้หลังจากได้รับยาเกิน 12 เดือน
  • ยาที่บรรจุแผง หากต้องการแบ่งบรรจุยา ควรทำการตัดแบ่งแผงยาออกเป็นขนาดย่อยๆก่อนบรรจุลงในกล่อง โดยที่ขอบแผงยาที่ตัดออกแล้วต้องไม่มีส่วนใดฉีกขาดหรือมีรูรั่วถึงส่วนด้านในที่บรรจุเม็ดยาในแผง และควรระบุวันหมดอายุของยาเอาไว้ด้วย
และก่อนที่จะรับประทานยา หรือใช้ยาทาภายนอก ควรสังเกตวันหมดอายุของยาทุกครั้ง รวมถึงต้องสังเกตลักษณะของยาดูว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ สี กลิ่น และรูปร่างของยามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดปกติ หรือหากไม่แน่ใจ ก็ไม่ควรบริโภคยานั้น

Follow Our Social Network

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png