สนใจร่วมงาน

ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความต้องการรับพนักงานเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก

แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แผนกการตลาด

มีความรู้ความสามารถในการทำสื่อออนไลน์ และสามารถใช้ความพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล