สนใจร่วมงาน

ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความต้องการรับพนักงานเข้าทำงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประจำแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน⭕️
✅ประจำแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ ​​​​จำนวน 1 อัตรา​
• อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักงานบริการ
🔵การรับสมัครสอบ :
ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
✔️สมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 🚫ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️โทร 055-909888 ต่อ1021
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
❇️วัน/เวลา
** ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **
❇️วิธีการคัดเลือก. : – สอบสัมภาษณ์
❇️สถานที่ : ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
​1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​2. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​3. ,สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ​​​จำนวน 1 ชุด
​4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาทรานสคิปท์​​​​จำนวน 2 ชุด
​5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
​6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​จำนวน 1 ชุด
​7. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์​​​​จำนวน 1 ชุด
​8. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สมัครเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย)​​จำนวน 1 ชุด
​9. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (สมัครเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย)​จำนวน 1 ชุด

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล