สนใจร่วมงาน

ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความต้องการรับพนักงานเข้าทำงาน

ประกาศรับสมัครงาน🎉
❇️คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
​- เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
​- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
​- ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
​- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
❇️คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
​- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN, NA)
​- หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
❇️คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.-
​- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
🔴ตำแหน่ง #ผู้ช่วยกุ๊ก​​
❇️คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.-
​- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย – ปริญญาตรี
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
❇️คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้. –
​- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
​- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
​- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
​- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
​- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใด ๆ ทั้งสิ้น
​- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
​- มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
​- มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
​- มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วย เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี
❇️กำหนดการสอบ :
วัน/เวลา
**แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **
วิธีการคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์
สถานที่
ห้องประชุมอินเตอร์ ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
⭕️ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครได้ที่
แผนกธุรการและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ❌ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️โทร 055-909888 ต่อ 1292
✅ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021

หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล